Thứ CN, ngày 19/04/2015 Kế hoạch và thời khóa biểu dự kiến học kỳ 1 năm học 2006-2007 - Quy chế về tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Hướng dẫn quy trình xếp lịch dạy của giảng viên và đăng ký học của sinh viên - Thông báo về thời khóa biểu tạm - Thông báo về việc đóng học phí -
Sinh viên đăng nhập
Mã số
Mật khẩu
- Bạn quên mật khẩu? -

Các chuyên ngành đào tạo
Chứng khoán (CK)
Đơn vị quản lý:  Khoa Ngân Hàng - Hệ đào tạo: - Danh sách môn học
Kế Toán (KT)
Đơn vị quản lý:  Khoa Kế Toán Kiểm Toán - Hệ đào tạo: - Danh sách môn học
Đảm nhận việc giảng dạy đại học, sau đại học và nghiên cứu chuyên sâu các nội dung liên quan đến nguyên lý kế toán, tổ chức và vận dụng hệ thống tài khoản, chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính, vận dụng chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam và quốc tế…
Kinh tế bất động sản (BS)
Đơn vị quản lý:  Khoa Kinh Tế Phát Triển - Hệ đào tạo: - Danh sách môn học
Kinh Tế Kế Hoạch và Đầu Tư (DT)
Đơn vị quản lý:  Khoa Kinh Tế Phát Triển - Hệ đào tạo: - Danh sách môn học
Khoa KTPT đào tạo các chuyên viên kinh tế có kiến thức kinh tế tổng hợp, có khả năng làm việc trong tất cả các lĩnh vực, ngành kinh tế quốc dân. Thời gian đào tạo bậc cử nhân kinh tế là 4 năm. Hai năm đầu tiên được trang bị kiến thức cơ bản về kinh tế học và các môn cơ sở. Năm thứ ba được trang bị tổng hợp các kiến thức nền nhằm hướng về phát triển kỹ năng phân tích chính sách kinh tế. Năm thứ tư sinh viên chọn đi sâu vào một ngành cụ thể hoặc tiếp tục phát triển kiến thức phân tích tổng hợp về kinh tế học/kinh tế phát triển. Khoa KTPT đảm nhận việc đào tạo sau đại học cho những ai muốn tiếp tục học với chương trình có trình độ cao hơn và muốn lấy bằng thạc sĩ (chương trình cao học), bằng tiến sĩ kinh tế (chương trình nghiên cứu sinh).
Kinh tế Lao động và Quản lý Nguồn nhân lực (NL)
Đơn vị quản lý:  Khoa Kinh Tế Phát Triển - Hệ đào tạo: - Danh sách môn học
Luật kinh doanh (LA)
Đơn vị quản lý:  Khoa Luật Kinh Tế - Hệ đào tạo: - Danh sách môn học
Khoa Luật kinh tế
Ngân hàng (NH)
Đơn vị quản lý:  Khoa Ngân Hàng - Hệ đào tạo: - Danh sách môn học
Ngoại thương (NT)
Đơn vị quản lý:  Khoa Thương Mại Du Lịch - Hệ đào tạo: - Danh sách môn học
Ngoại thương - K9-ĐKHL (NT9)
Đơn vị quản lý:  Khoa Thương Mại Du Lịch - Hệ đào tạo: - Danh sách môn học

Kế hoạch học dành cho sinh viên  ngành Ngoại thương Khóa 9 hệ VB2 đăng ký học với Hệ Hoàn chỉnh Khóa 12

Quản Trị Kinh Doanh (QT)
Đơn vị quản lý:  Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Hệ đào tạo: - Danh sách môn học
Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh cung cấp cho sinh viên kiến thức hiện đại về quản trị kinh doanh và những bài học kinh nghiệm quản lý của các nhà doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm giúp họ có những kỹ năng cần thiết và phẩm chất phù hợp để quản lý doanh nghiệp một cách khoa học và có hiệu quả cao.
Quản trị kinh doanh - VB2 - K10 (QT10)
Đơn vị quản lý:  Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Hệ đào tạo: - Danh sách môn học

Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh cung cấp cho sinh viên kiến thức hiện đại về quản trị kinh doanh và những bài học kinh nghiệm quản lý của các nhà doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm giúp họ có những kỹ năng cần thiết và phẩm chất phù hợp để quản lý doanh nghiệp một cách khoa học và có hiệu quả cao.

 Chương trình ngành Quản trị kinh doanh áp dụng với Khóa 10

 

Tài Chính Doanh Nghiệp (TC)
Đơn vị quản lý:  Khoa Tài Chính Doanh Nghiệp - Hệ đào tạo: - Danh sách môn học
Mục tiêu đào tạo chuyên ngành tài chính doanh nghiệp là trang bị cho sinh viên ở cấp độ cử nhân các kiến thức và thực tiển về quản trị tài chính doanh nghiệp, tài chính công ty đa quốc gia ở các nước phát triển trong mối quan hệ với việc vận dụng những kỹ năng trên vào thực tiển VN. Thêm vào đó, các sinh viên theo học chuyên ngành tài chính doanh nghiệp còn được trang bị các lý thuyết và thực tiển về tài chính, ngân hàng, chứng khoán và kế toán kiểm toán.
Tài chính Nhà nước (NN)
Đơn vị quản lý:  Khoa Tài Chính Nhà Nước - Hệ đào tạo: - Danh sách môn học
Mục tiêu đào tạo cử nhân chuyên ngành Tài Chính Nhà Nước: 1. Có phẩm chất chính trị, đạo đức, và sức khỏe tốt 2. Nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội, quản trị kinh doanh, và tài chính-ngân hàng. 3. Có năng lực nghiên cứu, nắm vững kiến thức chuyên môn, và kỹ năng thực hành về quản lý Tài Chính Nhà Nước cụ thể là: 3.1 Đánh giá những nét cơ bản các chính sách tài chính Nhà nước: chính sách thuế, chính sách vay nợ, chính sách chi tiêu và đầu tư của Nhà nước 3.2 Quản lý tài chính Nhà nước: º Lập dự toán NSNN, tổ chức thực hiện dự toán NSNN, và lập quyết toán NSNN ở các cấp, lập kế hoạch thu thuế và tổ chức thực hiện kế hoạch thu thuế, lập và thẩm định các dự án chi tiêu của Nhà nước. º Quản lý tài chính, kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp º Lập các báo cáo thuế, các tờ khai thuế, tính đúng và đủ các khoản thuế phải nộp, tư vấn thuế cho các doanh nghiệp. 4. Cử nhân chuyên ngành Tài Chính Nhà Nước có thể làm việc tại các cơ sở sau đây: * Các cơ quan Tài chính, Thuế, Hải quan, Kho Bạc Nhà nước, các quĩ đầu tư từ trung ương đến địa phương * Các đơn vị hành chính-sự nghiệp từ trung ương đến cơ sở * Các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, Cty kiểm toán và tư vấn thuế.
Thương mại (TM)
Đơn vị quản lý:  Khoa Thương Mại Du Lịch - Hệ đào tạo: - Danh sách môn học
Tin học quản lý (TH)
Đơn vị quản lý:  Khoa Tin Học Quản Lý - Hệ đào tạo: - Danh sách môn học
Developed by
ANDI Software Co., Ltd.
Bản quyền thuộc Phòng quản lý đào tạo - Công tác sinh viên - Trường ĐH Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. HCM.
Điện thoại: 823 0082 - Fax: 822 9832 - Email: qldt_ctsv@ueh.edu.vn