Thứ bảy, ngày 18/04/2015 Kế hoạch và thời khóa biểu dự kiến học kỳ 1 năm học 2006-2007 - Quy chế về tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Hướng dẫn quy trình xếp lịch dạy của giảng viên và đăng ký học của sinh viên - Thông báo về thời khóa biểu tạm - Thông báo về việc đóng học phí -
Sinh viên đăng nhập
Mã số
Mật khẩu
- Bạn quên mật khẩu? -

Thông tin » Đặc biệt
Thông báo chuyển website
Cập nhật: 15/03/2011
Trang web ngừng cập nhật. Sinh viên theo dõi thông báo và đăng ký học tại địa chỉ mới http://online.ueh.edu.vn
Developed by
ANDI Software Co., Ltd.
Bản quyền thuộc Phòng quản lý đào tạo - Công tác sinh viên - Trường ĐH Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. HCM.
Điện thoại: 823 0082 - Fax: 822 9832 - Email: qldt_ctsv@ueh.edu.vn