TỔ CHỨC, NHÂN SỰ
QUY CHẾ, QUY ĐỊNH
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
HỌC BỔNG, CHÍNH SÁCH
KẾT QUẢ THI
THỜI KHÓA BIỂU, LỊCH THI
  Trang chủ
Thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh đại học năm 2014 (nộp trực tiếp) tại trường ĐH Kinh tế TP. HCM?
Tuyển sinh hệ Liên thông đại học chính quy năm 2015
Tuyển sinh Hệ đại học văn bằng 2 chính quy năm 2014 ?
Tuyển sinh Hệ Cao học
Tuyển sinh Đại học Tại chức
Hỏi đáp  -  Đặt câu hỏi
Lượt truy cập
20423873
  » Trang chủ » Tin tức » Thông tin tốt nghiệp
Lịch hệ thống thi cuối khóa học phần Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh khóa 32 - Đại học chính quy và các khóa trước
Cập nhật: 14/04/2010

Căn cứ vào kế hoạch thực tập và thi cuối khóa của khóa 32 – ĐHCQ của phòng QLĐT-CTSV, Phòng Quản lý giảng đường – Thời khóa biểu thông báo Lịch hệ thống thi cuối khoá học phần Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – Khóa 32 – và các khóa trước.

  • Địa điểm :

- Giảng đường A116… bố trí tại tại cơ sở A – 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3.

- Giảng đường B322… bố trí tại cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10.

* Kinh tế chính trị

THỨ

ST

THỜI GIAN

LỚP

SL

GHI CHÚ

3

5

07g15 – 11g30

B322

Tất cả các ngành,chuyên ngành

133

Học sáng 20/04/2010

3

5

13g00 – 17g15

B322

Tất cả các ngành,chuyên ngành

133

Học chiều 20/04/2010

* Triết học Mác LêNin

THỨ

ST

THỜI GIAN

LỚP

SL

GHI CHÚ

4

5

07g15 – 11g30

B322

Tất cả các ngành,chuyên ngành

340

Học sáng 21/04/2010

4

5

13g00 – 17g15

B322

Tất cả các ngành,chuyên ngành

340

Học chiều 21/04/2010

* Tư tưởng Hồ Chí Minh

THỨ

ST

THỜI GIAN

LỚP

SL

GHI CHÚ

3

5

07g15 – 11g30

A116

KHĐT, KTNN, KTH, KTLĐ, TĐG, BĐS, QTKD, QTCL, TM, NT, KDQT, DL, MAR

1486

Học sáng 20/04/2010

3

5

13g00 – 17g15

A116

KHĐT, KTNN, KTH, KTLĐ, TĐG, BĐS, QTKD, QTCL, TM, NT, KDQT, DL, MAR

1486

Học chiều 20/04/2010

THỨ

ST

THỜI GIAN

LỚP

SL

GHI CHÚ

4

5

07g15 – 11g30

A116

TCNN, TCDN, NH, BH, CK

1463

Học sáng 21/04/2010

4

5

13g00 – 17g15

A116

TCNN, TCDN, NH, BH, CK

1463

Học chiều 21/04/2010

THỨ

ST

THỜI GIAN

LỚP

SL

GHI CHÚ

3

5

17g45 – 21g00

A116

KT, TTC, TKKD, THQL, LUAT, Trả nợ khóa trước

1261

Học tối 20/04/2010

4

5

17g45 – 21g00

A116

KT, TTC, TKKD, THQL, LUAT, Trả nợ khóa trước

1261

Học tối 21/04/2010

Các tin tức khác
» Thông báo lịch phát văn bằng cho sinh viên đã tốt nghiệp các khóa 31, 30, 29, 28, hệ ĐHCQ (đợt 2/2009) (18/03/10)  
» Danh sách sinh viên Hoàn chỉnh đại học phải bổ sung ảnh chuẩn bị công tác làm văn bằng tốt nghiệp (18/03/10)
» Danh sách sinh viên nhận bằng tốt nghiệp (05/02/10)
» Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp Khoá 13 – HCĐH và các khoá trước xét tốt nghiệp chung với Khoá 13 – HCĐH (26/01/10)
» Bổ sung ảnh để chuẩn bị làm bằng tốt nghiệp (26/01/10)
» Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 1 - Năm 2010 (Khóa 13 - Hoàn chỉnh đại học) (25/01/10)
» Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 2 - Năm 2009 (HC10, 11 và 12) (25/01/10)
» Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 2 - Năm 2009 (VB2K07; VB2K08) (11/01/10)
» Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 2 - Năm 2009 (19/12/09)
» Thông báo kiểm tra bảng điểm - Khóa 13 - Hệ hoàn chỉnh kiến thức đại học (08/12/09)
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CÔNG TÁC SINH VIÊN
Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. HCM.
Điện thoại: 38 230082 - 38257425, Fax: 38 229832, Email: qldt_ctsv@ueh.edu.vn
Trở về đầu trang