TỔ CHỨC, NHÂN SỰ
QUY CHẾ, QUY ĐỊNH
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
HỌC BỔNG, CHÍNH SÁCH
KẾT QUẢ THI
THỜI KHÓA BIỂU, LỊCH THI
  Trang chủ
Thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh đại học năm 2014 (nộp trực tiếp) tại trường ĐH Kinh tế TP. HCM?
Tuyển sinh hệ Liên thông đại học chính quy năm 2015
Tuyển sinh Hệ đại học văn bằng 2 chính quy năm 2014 ?
Tuyển sinh Hệ Cao học
Tuyển sinh Đại học Tại chức
Hỏi đáp  -  Đặt câu hỏi
Lượt truy cập
20337936
  » Trang chủ » Tin tức » Thông báo
Danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập (bổ sung) học kỳ 1 năm 2007-2008
Cập nhật: 15/05/2008
* Bổ sung 24 sinh viên vào danh sách nhận học bổng

Công bố danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm 2007-2008 (bổ sung). Xem danh sách: DSHBBS.xls

+ Các thắc mắc về điểm, sinh viên liên hệ thầy Sơn: 8230082 nhấn tiếp số nội bộ 33.

+ Các thắc mắc về điểm rèn luyện, sinh viên liên hệ phòng Công tác chính trị.

+ Nhận học bổng tại phòng Kế hoạch - Tài chính; ngày nhận: chờ thông báo của phòng Kế hoạch - Tài chính.

MỨC ĐIỂM TRUNG BÌNH ĐẠT HỌC BỔNG
Ghi chú:
+
Mưc học bổng loại khá: Phải có điểm trung bình chung học tập đạt loại khá trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá trở lên.
+ Mưc học bổng loại Giỏi: Phải có điểm trung bình chung học tập đạt loại giỏi trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên.
+ Mưc học bổng loại xuất sắc: Phải có điểm trung bình chung học tập đạt loại xuất sắc và điểm rèn luyện đạt loại xuất sắc.

Các tin tức khác
» Thông báo họp ban cán sự lớp K31, K32, K33 (16/04/08)
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CÔNG TÁC SINH VIÊN
Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. HCM.
Điện thoại: 38 230082 - 38257425, Fax: 38 229832, Email: qldt_ctsv@ueh.edu.vn
Trở về đầu trang