TỔ CHỨC, NHÂN SỰ
QUY CHẾ, QUY ĐỊNH
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
HỌC BỔNG, CHÍNH SÁCH
KẾT QUẢ THI
THỜI KHÓA BIỂU, LỊCH THI
  Trang chủ
Thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh đại học năm 2014 (nộp trực tiếp) tại trường ĐH Kinh tế TP. HCM?
Tuyển sinh hệ Liên thông đại học chính quy năm 2015
Tuyển sinh Hệ đại học văn bằng 2 chính quy năm 2014 ?
Tuyển sinh Hệ Cao học
Tuyển sinh Đại học Tại chức
Hỏi đáp  -  Đặt câu hỏi
Lượt truy cập
20380189
  » Trang chủ » Tin tức » Quy chế đào tạo
Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy (Quy chế 25)
Cập nhật: 03/10/2006
Ngày 26 tháng 6 năm 2006, Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển đã ký Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy bao gồm:

Ngày 26 tháng 6 năm 2006, Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển đã ký Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy bao gồm:

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Tổ chức đào tạo

Chương III: Kiểm tra và thi học phần

Chương IV: Thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp

Chương V: Xử lý vi phạm

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 04/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 11 tháng 02 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học và cao đẳng hệ chính quy. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Chi tiết xem file: quyche_daotao.doc

Các tin tức khác
» Quy chế Văn bằng 2 (06/11/05)
» Quy định về việc nộp chứng chỉ ngoại ngữ đối với Hệ Đại học CQ(thay cho ngoại ngữ 2). (28/10/05)
» Chức năng và nhiệm vụ của Phòng Quản lý đào tạo - Công tác SV (26/10/05)
» Quy chế 04/1999 về tổ chức đào tạo, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp đại học và cao đẳng Hệ chính quy. (21/10/05)
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CÔNG TÁC SINH VIÊN
Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. HCM.
Điện thoại: 38 230082 - 38257425, Fax: 38 229832, Email: qldt_ctsv@ueh.edu.vn
Trở về đầu trang